Karty Lenormand

Stránky určené pro výpisky poznatků o kartách LENORMAND.

ČTYŘI OTÁZKY II.

JAK SE VŮČI MĚ ZACHOVÁ XY?

Zde si můžete přečíst, jak by význam jedné karty jako odpověď na tuto otázku četly:

spimajim, katuska29kolarova a tentononc11

Někdy se ve významu shodly, jindy ne. :-))

 

1.JEZDEC

Pokusí se přiblížit, přijede na návštěvu, kontaktuje vás. Dá vám nějakou informaci. Bude vůči vám aktivní.


Bude vůči vám aktivní, udělá směrem k vám nějaké vstřícné gesto, přiblíží se vám. Bude s vámi ze své iniciativy komunikovat, možná vás dokonce navštíví a překvapí. Bude chtít být vůči vám výš, na koni.

2. JETEL

Bezstarostně. Bude v pohodě. Ale neudělá nic významného ani zásadního. Karta pro ně neznamená ani aktivitu ani pasivitu, podle mě se nijak nepřetrhne, spíš využije šanci, jestli nějaká bude.


Nebude se chovat moc aktivně. Spíš mile, přátelsky, radostně.

3. LOĎ

Přijede nebo odjede. Něco si pečlivě naplánuje a pak se to pokusí realizovat. Bude spíš aktivní, ale může to být trochu na dlouhé lokte. Ale dá se očekávat, že mu /jí půjde o nějaký výraznější výsledek a spíše zlepšení stavu (alespoň pro něj/ni).


Vzdálí se vám, odcestuje. A nebo o vás bude jen snít a toužit po vás, ovšem bez toho, aby něco podnikl.

4.DŮM

Bude si trvat na svém, bude se starat sám/sama o sebe. Bude pasivní, nebude dělat nic, nehne se ze svojí pozice.


Bude se chovat spíše pasivně, ochranitelsky a předvidatelně. Nijak vás nepřekvapí, bude vám stále blízko. Bude jistotou.

5.STROM

Udělá to, co vždycky. Nebo neudělá nic, nehne se z místa.


Bude dělat mrtvého brouka, bude pasivní až vás to bude rozčilovat. Bude to pěkná nuda, stále to samé.

6.MRAK

Bude dělat problémy, přidělávat starosti, mlžit, komplikovat situaci. Udělá něco ilegálního nebo bude holdovat drogám. Bude spíš aktivní, ale špatným směrem.


Dost vás znejistí. Bude mlžit a možná se bude chtít pohádat. (Před bouřkou se stahují mračna.) Nebude ale podle mě příliš aktivní, třeba bude i nerozhodný.

7.HAD

Bude to komplikovat, protahovat. Může být aktivní i pasivní – pokud sám/sama bude něco dělat, tak spíše skrytě, nepřímo, pomocí nějaké intriky. Pokud bude pasivní a něco uděláte vy, bude se nějak vykrucovat, asi nedá najevo ani ano ani ne ani žádné jiné jasné stanovisko. Bude chytračit.


Bude se vůči vám chovat lstivě, jedovatě. Bude vás klamat a zraňovat. Půjde na vás oklikou.

8.RAKEV

Něco skončí, ukončí, nechá odejít. Neudělá buď nic (bude dělat mrvého brouka) nebo něco v uvedeném smyslu.


Bude se vůči vám chovat diametrálně odlišně než doposud. V jeho chování nezůstane kámen na kameni. Možná z vás bude vysávat všechen optimismus.

9.KYTICE

Zachová se mile, vstřícně, přátelsky nebo dokonce zamilovaně. Buď vyloženě přijde s nějakou nabídkou, pozitivním gestem, dárkem, pozváním, nebo něco podobného hodně rád/a přijme.


Bude se k vám chovat mile, bude se vám dvořit. Bude v tom velmi aktivní a roztomilý. Nabídne nějaké vstřícné gesto, dárek.

10. KOSA

Zachová se nevypočitatelně, překvapivě. Může něco náhle ukončit, přerušit. Bude spíš aktivní – v uvedeném slova smyslu.


Bude vás ohrožovat, zraňovat, bude na vás útočit. Bude se chovat chladně a jízlivě.

11. PRUTY

Pokusí se o jednání nebo komunikaci. Bude si chtít něco vyříkat nebo se na něčem domluvit. Taky se může chtít pohádat.


Bude s vámi komunikovat, bude se s vámi hádat, bude vůči vám agresivní.

12. PTÁCI

Rozčílí vás nebo znervózní. Zatelefonuje. Bude spíše aktivní, ale tak jako zmatečně, přerušovaně – nic systematického – takové cuky.


Bude roztržitý, sám nebude vědět, co chce. Své postoje vůči vám bude neustále měnit. Bude přelétavý, nervózní, nepolapitelný. Ale ozve se vám.

13. DÍTĚ

Upřímně, bezstarostně, možná trochu naivně nebo dokonce bláznivě. Spíše kamarádsky. Taky ale možná trochu nezrale nebo nezodpovědně. Může chtí začít znovu. Není jednoznačné, jestli bude nějak aktivní, rozhodně ale nebude uzavřený nebo nepřátelský před případnou aktivitou vaší.


Zachová se mile, bezprostředně. Nebo také naivně a dětinsky. Bude aktivní a bude se dožadovat vaší pozornosti.jako člověk,který nemá ještě zkušenosti.Takže pro vás může být i něco nečekaného.Něco co nepochopíte.Může vás potěšit,překvapit.Může chtít nabídnout smír,začít znova.Může se stydět,bát se..takže může mít i nějaké zábrany.Bude se vás snažit něčím zaujmout,předvádět se.Taky jako rozmazlený fakan,který neví co chce a myslí si,že svět mu leží u nohou.Bezelstně,upřímně,s radostí.

14. LIŠKA

Zachová se vychytrale nebo vás bude chtít vyloženě „tahat za fusekli.“ Bude neupřímný nebo bude vyloženě lhát. Pokud proti vám projeví nějakou aktivitu, nevěřte a mějte se na pozoru. Také je možné, že se vám bude chtít vyhnout. Nebo se bude chovat zištně.


Bude obezřetný, spíše pasivní, bude vyčkávat, zvažovat. Bude vás prověřovat. Také může klamat a být k vám falešný.Kalkuluje.Všechno pečlivě zváží než něco udělá.Bude jednat chytře,rafinovaně a patrně s nějakým cílem.Spíš bych nevěřila nebo bych byla obezřetná.Může lhát.Podvést.Nečekala bych rozhodně nic dobrýho.Jedině,že by chtěl radit,tady by poradil asi dobře.

15. MEDVĚD

Autoritativně. Půjde na vás mocí nebo silou, bude vás chtít přemoct. Bude spíše aktivní, přinejmenším bude velmi aktivně a rozhodně prosazovat svoje zájmy. Může vám chtít rozkazovat nebo direktivně vznášet nějaké požadavky.


Bude na vás žárlit, bude majetnický, vyjádří, že má nad vámi navrch. Bude dělat ramena. Také vás ale může podržet, ochránit a pomoci. Může se chovat otcovsky.Bude mlčenlivý,zamyšlený,zamlklý,nebudete vědět co si myslet.Co má v plánu,co chce.Nepoznáte na něm nic.Může být laskavý,hodný,ale taky může udělat nějakou žárlivou scénu.Může mít majetnické sklony a sklony ukazovat autoritu.Radit víc,než je zdrávo.Strkat nos do všeho.

16. HVĚZDY

Nekonfliktně, smírně – ale chladně, možná dokonce bezcitně. Nebude v tom ale zlý úmysl, spíše snaha si vás držet od těla. Spíše bude pasivní, může i mlčet.


Jeho chování se ochladí, stáhne se, bude pasivní. Bude o vás ztrácet zájem nebo se vás nějak bolestivě dotkne.Spíš bude odtažitý a povýšený.Studený.

17. ČÁP

Bude chtít změnu. Přijede nebo odjede. Bude spíše aktivní.


Bude se chovat jinak, změní se. Bude aktivní, možná se přestěhuje.rozhodně udělá něco s čím jste nepočítali.Jeho jednání bude proměnlivé,jednou tak,jindy onak.Snadno mění svý stanoviska.Může se přistěhovat,odstěhovat.

18. PES

Zachová se přátelsky. Bude čekat, bude trpělivý. Bude vám věrný nebo s vámi bude loajální. Jestli to přinese aktivitu nebo pasivitu záleží na otázce, pokud ale bude aktivní, bude vám chtít nějak projevit jmenované postoje, nebude se ale s nimi asi nijak vnucovat – spíše bude nabízet nežli požadovat.


Nabídne vám pomoc, bude oporou. Bude s ním zábava. Jeho chování bude dlouhodobé, bude vám neustále na blízku. Sám bude vůči vám aktivní.Bude ostražitý.Přátelský,hodný,přítulný.Nabídne vám řešení,poradí,pomůže.

19. VĚŽ

Bude uzavřený, vzdálí se, odcizí, bude držet distanc. Může se chovat povýšeně, nadřazeně, vyvyšovat se nad vás. Bude uplatňovat autoritu. Zachová se egoisticky. Bude si stát za svým. Může něco chtít řešit soudně nebo úředně. Jestli bude aktivní nebo pasivní záleží na otázce, ale spíše se bude držet stranou, jestli bude nějak jednat, pak to bude „zpatra“. Odmítne vás.


Bude zatvrzelý, bude vám chtít ukázat, že vás převyšuje. Bude se chovat nadřazeně a chladně. Spíše bude pasivní, nehybný ve svých postojích.Bude se chovat jako někdo,kdo je na vyšší úrovni než-li vy.Bude se snažit prosazovat.Egoistický a tvrdý.Neústupný.
Může taky dělat mrtého brouka.

20. PARK

Bude společenský, chtít se družit, sejít se, pobavit. Bude spíše aktivní, ale nebude nijak tlačit na pilu. Nebo se zachová tak, jak mu velí společenské konvence – zachová bonton. Spíše to bude něco jako nabídka.


Bude vás tahat do společnosti. Bude se chovat galantně nebo také jen na společenské úrovni. Možná se před vámi bude trochu předvádět. Bude každopádně aktivní.bude příjemný,spíš zdvořilý,bude mít zájem o kontakt,ale tady mě přijde spíš takový kam vítr tam pláž.Takový spíš člověk,co si s ničím moc hlavu nedělá a tak jeho postoj bude tomu odpovídat.Nevím,jak bych to vysvětlila.Hodný člověk,společenský,ale takový co ho nic moc vážného nezajímá.

21. HORA

Bude tvrdý a nepřátelský. Bude mít blok. Bude pasivní a vzdorující vaší aktivitě. Odmítne vás.


Bude se chovat stále stejně. Ve svých postojích bude zatvrzelý a bude vám jen házet klacky pod nohy.Tady myslím,že neudělá nic.Pokud ano,tak se bude chovat spíš z pozice protivníka,spíš bych od něj čekala překážky,jako,že nám spíš bude házet klacky pod nohy nebo bude zatvrzelý a je lepší nečekat nic.

22. CESTY

Bude se rozhodovat, hledat cestu nebo řešení. Bude nerozhodný nebo nerozhodnutý. Zatím se spíše rozhoduje, jestli být nějak aktivní a jak.


Tady fakt nevím, napadají mě dva přesné opaky. Bude rozhodný a cílevědomý. Nebude s vámi souhlasit, bude mít jiný názor. Nebo bude stát stále na místě a nebude se umět rozhodnout.Spíš tlachal.Taky neudělá nic,jen bude povídat.

23. MYŠI

Zachová se pod úroveň. Uboze. Jako chudák. Nenaplní vaše očekávání, neudělá nic, nebo se zachová nekonstruktivně. Může dát najevo opovržení nebo zbabělost. Může se chovat hrabivě, maloměšťácky, projevit chabou morálku nebo citovou prázdnotu. Odmítne vás.


Bude se vůči vám chovat nečistě, špinavě. Nakazí vás. Bude vás tahat na okraj společnosti, do špíny. Nebo s vámi zaleze do hnízda a bude se chtít množit :-)Absolutně bych řekla,že se bude chtít jakékoli zodpovědnosti vyhnout.Neudělá nic,protože nechce.
Nebude férový,spíš bych čekala problémy.

24. SRDCE

Zachová se velmi láskyplně. Udělá něco, abyste se měli rádi.Bude vám projevovat svou lásku a náklonnost. Bude se chovat zamilovaně. Bude k vám chovat sympatie. Míru aktivity si netroufnu odhadnout.vyzná lásku,bude milý,příjemný,laskavý.Bude jednat ze svého nejlepšího vědomí a svědomí,zahřeje,potěší...

25. PRSTEN

Bude se snažit upevnit vztah nebo uzavřít smlouvu nebo něco zopakovat. Spíše bude aktivní.


Bude se chovat stále stejně. A to jak v dobrém, tak ve špatném. Bude to jakýsi stereotyp. Také dostojí svým závazkům a slibům. Bude pracovat na vašem vztahu.

26. KNIHA

Neudělá nic, bude uzavřený. Nebudete do něj vidět.


Bude se chovat tajemně, uzavřeně. Bude mlčenlivý a spíše uklizený někde v rohu. Neozve se vám. Nebo také poradí.

27. DOPIS

Ozve se, pokusí o komunikaci. Nebo bude chtít něco sepsat, potvrdit písemně. Nebo se zachová jen povrchně. Bude aktivní.


Ozve se vám, napíše mail, sms. Budete s vámi v kontaktu. Bude aktivní.

28. PÁN

Tazatelka žena – on je muž: zachová se tak, aby hájil své zájmy, bude hledět na svůj prospěch, bude aktivní.

Tazatelka žena – ona je žena: zachová se jako chlap, projeví autoritu. Nebo se zachová tak, aby si nějakého muže získala nebo udržela.

Tazatel muž: udělá to, co vy chcete


Bude se chovat tak, jak uzná za vhodné (pokud je to muž) . Bude se vůči vám projevovat „mužskými“ vlastnostmi. Bude autoritou.

29. DÁMA

Tazatelka žena: udělá něco, co vy chcete, co vás učiní šťastnou

tazatel muž – ona je žena: zachová se podle svého, udělá to, co je pro ni dobré

tazatel muž – on je muž: zachová se zženštile, couvne, bude spíše submisivní. Nebo se zachová tak, aby si udržel nebo získal nějakou ženu.


Bude se chovat tak, jak si budete přát (pokud je to muž). Pokud žena, pak bude jednat, jak se jí bude hodit. Bude reagovat ženskými vlastnostmi.

30. LILIE

Zachová se upřímně a nekonfliktně. Nebo půjde po sexu.


Bude vás svádět. Bude ze sebe dělat svatouška, bude moralizovat. Bude se chovat tak, aby to bylo dobré pro jeho rodinu.

31. SLUNCE

Bude přátelský a optimistický, spíše aktivní, vyzařující lásku nebo pozitivní energii. Bude konstruktivní. Bude štědrý nebo velkorysý.


Bude se vás snažit ohromit. Bude se chovat sebejistě, šarmantně a aktivně.

32. LUNA

Zachová se nevypočitatelně, možná proměnlivě. Jeho aktivita i reakce bude taková nejistá. Může nevěřit nebo se bát.


Bude na vás vzpomínat. Bude se chovat podivínsky, nepředvídatelně, melancholicky. Bude pasivní, stažený do sebe.

33. KLÍČ

Zachová se spolehlivě, dá vám jistotu.


Bude se chovat sebejistě, bude aktivní. Bude se chovat jistě a obezřetně. Nebude unáhlený, nebude dělat jen prázdná gesta.

34. RYBY

Zachová se uhýbavě. Nebo tak, jak je pro něj výhodné. Nebo neudělá nic, nechá to být.


Bude se chovat neuchopitelně. Bude se chovat studeně a slizce. Finančně vás podpoří. Bude mlčet.

35. KOTVA

Zachová se spolehlivě a konstruktivně.36. KŘÍŽ

Něco ukončí nebo vám způsobí velké trápení. Neudělá nic nebo něco, co vás velmi raní.


Ukončí to. Bude vás trápit a zraňovat. Ublíží vám.

 

 

 

 

 

Žádné komentáře
 
http://www.spimajim.nazory.eu/